GlidgjutningKeramisk massa som tätar skorstenen från rök och gas.

Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte
rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med keramisk
tätningsmassa återställs och renoveras den murade
skorstenen snabbt och effektivt. Rökkanalerna rengörs
noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt
bruk.
Resultatet blir en skorsten med rök- och gastäta väggar. Den keramiska tätningsmassan bildar en tunn
och slät kanalvägg som gör att kanalarean nästan helt kan behållas. Draget förbättras väsentligt samtidigt som smuts- och sotavlagringarna minskar.

Vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar.

Keramisk tätningsmassa är en idealisk lösning för murade skorstenar med rökkanaler till vedpannor,
kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner.
För att uppnå optimalt kondensskydd kan keramisk tätningsmassa kompletteras med ”coating”.

Kostnadseffektivt med keramisk tätningsmassa.

Den beprövade metoden med keramisk massa är inte bara effektiv ur ett tätningsperspektiv.
Skorstensrenoveringen blir också praktisk och kostnadseffektiv.

Fler användningsområden

Keramisk tätningsmassa används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler.
SKSR lämnar 10 års garanti på renovering med keramisk tätningsmassa. Vi
tillhandahåller främst vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt keramisk tätningsmassa från Schädler.

Givetvis är all tätningsmassa typgodkänd.


Kontakt: SKSR – Grafitvägen 18 – 461 06 Trollhättan – 0733-107938 – kontakt@sksr.se

Copyright SKSR AB – Med ensamrätt