VentilationInsatsrör av metall

SFS Flex. Tätning av ventilationskanaler med insatsrör av metall.

SkorstensFolkets rostfria flexibla metallrör, SFS Flex, ger snabb och
effektiv tätning av ventilationskanaler och imkanaler.

Metoden är särskilt lämplig om kanalerna har många eller långa sidodragningar eller om kanalerna är oregelbundet utformade.

SFS Flex består av rostfritt, syrafast stål. Insatsrören monteras i den befintliga ventilationskanalen eller imkanalen med få ingrepp i omslutningsväggarna. Installationen kan ske med eller utan isolering.

Perfekt för stora kanaler

Rostfria flexibla metallrör är en vanlig lösning för ventilationskanaler och imkanaler som är ovanligt stora. Kanalarean omformas till en cirkulär kanal med bibehållen funktion.

Fler användningsområden

Böjbara insatsrör i metall används också vid renovering av skorstenar och rökkanaler.

SKSR lämnar 10 års garanti på renovering med SFS Flex. Givetvis är
våra rostfria flexibla metallrör CE-märkta och/eller innehar
Byggproduktcertifikat.


Glidgjutning

Keramisk massa för murade
ventilationskanaler och imkanaler.

Ventilationskanaler och imkanaler måste vara täta för att
fungera. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa
återfår det murade kanalsystemet sin ursprungliga prestanda
med i stort sätt bibehållen kanalarea. Metoden är effektiv
både ur ett kostnads- och tidsperspektiv.

​Arbetsprocessen med keramisk massa är enkel. Först rengörs ventilations- och imkanalerna noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk De murade kanalerna blir tätade och kanalarean förblir så gott som intakt.

Problem med otäta ventilationskanaler.

Otäta ventilationskanaler och imkanaler är vanligare än man tror. Skador och slitage gör att funktionen i kanalerna sätts ner allt eftersom. Draget och luftkvalitén försämras och energiförlusterna blir större och mer kostsamma.

Keramisk tätningsmassa – en smart lösning.

Genom glidgjutning med keramisk massa tätas kanalerna enkelt och effektivt. Luften strömmar bättre i de murade kanalerna och ventilationssystemet arbetar som det ska. Fastigheten blir trevligare och mer ekonomisk att bo i.

Fler användningsområden.

Keramisk tätningsmassa används också vid renovering av skorstenar och rökkanaler.

SKSR lämnar 10 års garanti på renovering med keramisk tätningsmassa. Vi använder
oss främst av vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt tätningsmassa från Schädler.
Givetvis är tätningsmassan typgodkänd


Kontakt: SKSR – Grafitvägen 18 – 461 06 Trollhättan – 0733-107938 – kontakt@sksr.se

Copyright SKSR AB – Med ensamrätt